Bezpieczne przejścia dla pieszych wchodzą w fazę realizacji!

Urząd Miejski w Drezdenku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, pozytywnie wypowiedzieli się o projekcie Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Drezdenko pt. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Otrzymaliśmy pisma w których obie instytucje informują nas o zmianach jakie zamierzają wprowadzić.

W piśmie z UM dowiadujemy się, że Burmistrz Drezdenka dostrzega potrzebę wdrożenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań.  Gmina w miarę pozyskanych środków przystąpi do wymiany oznakowania przejść dla pieszych na odblaskowe w pierwszej kolejności we wskazanych miejscach:

Odblaskowe tablice D-6 i T-27:

  • przy szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku, na ulicy Szkolnej (2 przejścia),
  • przy szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku, na ulicy Ogrodowej,
  • przy Przedszkolu, na ulicy Ogrodowej i Kopernika.

Odblaskowe tablice D-6:

  • na Ulicy Ogrodowej (Wyjście z osiedla do parku),
  • na ulicy Piłsudskiego, oba przejścia przy szpitalu, plus próg zwalniający,
  • na ulicy I Brygady, przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki,
  • na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z Al. Piastów,
  • na ulicy Szkolnej, przy sklepie spożywczym,
  • na ulicy Piłsudskiego, 2 nowe przejścia dla pieszych jedno przy markecie „Dino” a drugie przy hurtowni budowlanej „Strop”, po zatwierdzeniu i wprowadzeniu organizacji ruchu przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego.

Oprócz tego gmina będzie starała się o dofinansowanie zewnętrzne z programów rządowych z których jeden obejmuje bezpieczne przejścia dla pieszych. W ramach dofinansowania mogą powstać doświetlenia przejść, dodatkowe wyniesione przejścia oraz wyświetlacze prędkości przy wjazdach do miasta.

W Przypadku ZDW w Zielonej Górze na 16 proponowanych zmian w obszarze miasta, oznakowanie zostanie wymienione na 7. przejściach, a na jednym poddane zostanie analizie. W przypadku mniejszych miejscowości proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone tylko w miejscowości Gościm, w innych proponowanych przez nas lokalizacjach nie ma potrzeby wymiany oznakowania drogowego.

Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Drezdenko

PROJEKT BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

ODPOWIEDŹ I OPINIA UM W DREZDENKU

ODPOWIEDŹ I OPINIA ZDW W ZIELONEJ GÓRZE

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*