Zła jakość powietrza w Drezdenku

Jak wskazują dane z ostatniego raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są na 90% powierzchni Polski. W przypadku rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu sytuacja jest jeszcze gorsza – norma dla stężenia tej substancji została przekroczona we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju. Niejednokrotnie są to wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000% normy. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej.

Częste występowanie w Polsce stężeń B(a)P wyższych od wartości normatywnej wiąże się z jego emisją z procesów spalania paliw w sektorze komunalnym i mieszkaniowym w sezonie zimowym. Do ogrzewania budynków często wykorzystuje się paliwa stałe, takie jak węgiel, drewno, a niekiedy również odpady i śmieci. W dalszym ciągu stosowane są piece, kotły, paleniska o niskiej sprawności energetycznej, nie gwarantujące właściwych warunków spalania. Wzrost emisji B(a)P ze źródeł tzw. „niskiej emisji” w okresie zimy, w powiązaniu z gorszymi warunkami dyspersji zanieczyszczeń w sezonie chłodnym, przyczynia się do wyraźnego wzrostu dobowych stężeń B(a)P w tym okresie – czytamy w raporcie GIOŚ.

Oddychając tak zanieczyszczonym powietrzem, przyjmujemy rocznie dawkę B[a]P odpowiadającą wypaleniu kilku tysięcy papierosów. Stąd też często te same choroby i dolegliwości występują zarówno u niepalących osób oddychających zanieczyszczonym powietrzem, jak i u nałogowych palaczy tytoniu.

Żeby zmienić trochę sytuację Drezdenko w 2016 roku wprowadziło program dofinansowania do wymiany starych kotłów grzewczych. Jednak przeznaczona na pomoc kwota jest bardzo niska i nie wystarczy na spełnienie ogromnych oczekiwań społeczeństwa. O złej sytuacji powietrza w naszym mieście może przekonać się każdy kto wieczorem idzie na spacer lub pobiegać. Celem miasta powinno być pokierowanie rozwojem w taki sposób, aby w kolejnych latach zmniejszyć lub w całości wyeliminować  problem.

Aby mierzyć zawartość szkodliwych substancji w powietrzu powstała inicjatywa „Wiem, czym oddycham”, która wystartowała 14 listopada br. – w Światowym Dniu Czystego Powietrza – ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej jakości powietrza w Polsce, problemu smogu oraz możliwości przeciwdziałania jego szkodliwemu wpływowi na nasze zdrowie i życie

Od 14 listopada do 10 grudnia na stronie www.wiemczymoddycham.pl każdy może zgłosić miejsce, w którym ma zostać umieszczony zewnętrzny czujnik. Fundacja zaprasza do udziału w akcji mieszkańców województwa lubuskiego, którzy chcą wiedzieć, czym oddychają. Także proponujemy aby zagłosować za umieszczeniem takiego czujnika w Drezdenku na ulicy Warszawskiej 1.

GŁOSUJ ZA UMIESZCZENIEM CZUJNIKA W DREZDENKU

Źródło:

polskialarmsmogowy.pl

wiemczymoddycham.pl

miedzyrzecz.biz

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*